Ett chattforum för läxor.

Varför inte modernisera läxhjälpen så att den utnyttjar dagens tekniska möjligheter?1

Och om vissa elever inte vill komma till skolan, varför kan inte skolan komma till eleven?

Aha pluggsupport är en digital läxhjälp som även finns som app för mobil och läsplatta.

Tjänsten kostar inget.

Det är mest rättvist så. Det betyder att vem som helst kan använda den. Förutom elever och lärare går det att ansluta studiecoacher: föräldrar, frivilliga och professionella. Dessutom uppmuntrar vi eleverna att hjälpa varandra.

Den som vill kan vara anonym.

Pluggsupporten är skolans eget sociala studierum, där alla kan prata med alla och där det är helt okej att vara anonym. Äntligen finns det en trygg plats där eleven titta ut i världen utan att obehöriga kan titta in.  

Vår lösning är digital.

Det betyder att Aha pluggsupport kan nås av alla med dator, mobil eller läsplatta och att den finns till hands dygnet runt. (Också rättvist.) Pluggsupporten är byggd på en lärplattform som heter Twentyfourseven – som också rymmer andra skoltjänster. 

Inga geografiska hinder.

Med Aha pluggsupport kan eleven dessutom söka hjälp utanför sin kommungräns med hjälp av vår tilläggstjänst. En enkel uppgradering – och pling! – så är du uppkopplad mot resten av Sveriges ”pluggsupport-skolor”.

Så här kommer du igång.

1. Gå in på aha-pluggsupport.se.
2. Skapa konto.
3. Ange om du är elev, lärare eller studiecoach.
4. Ange skola, ditt namn och mejladress samt ett lösenord.
5. Kör!

Med hjälp av vår pluggsupport kan eleven:

• bilda egna studiegrupper och hjälpa varandra
• få stöd när de behöver det
• oavsett var expertisen finns i Sverige
• studera i sin egen takt (på sin egen nivå)
• repetera alla uppgifter efter eget tycke och behov

Vår pluggsupport gör att studiecoachen kan...

• låta elever hjälpa varandra
• nå utanför sin geografiska hemvist och bli tillgänglig för en större del av Sverige
• nå eleven när det passar

Och den gör att skolan kan…

• lägga till egna studiecoacher
• bjuda in nya studiecoacher inom kommunen, frivilliga såväl som professionella

Mer information och villkor.

Ring 08-5510 58 48

1 Skolverket, Nationella strategier för skolans digitalisering 2016.

Hjälp oss