Barnen får inte den läxhjälp de behöver.

Den som erbjuds är begränsad av tid och plats. Att den är viktig stöds av fakta. Idag saknar till exempel en av fem avgångselever i grundskolan behörighet till gymnasiets nationella program (i vissa problemområden är andelen fyra av fem).1 Många av dessa löper stor risk att hamna i livslånga utanförskap.

Föräldrarna har begränsade resurser.

Alla föräldrar kan inte, eller orkar inte, hjälpa sina barn med läxorna. Och många föräldrar har inte råd med privat läxhjälp.

Lärarna knäar under ökad press.

Många lärare slits mellan sin pedagogiska gärning och sitt byråkratiska ansvar med ökad stress som följd.2 Ännu värre, åtta av tio lärare upplever att de saknar tillräcklig kompetens för att undervisa barn med särskilda behov.3 Dessutom visar en färsk rapport från Lärarnas Riksförbund (2016) att flertalet lärare saknar digitala läromedel.

Skolan misslyckas med sitt uppdrag.

Skolan levererar inte vad samhället kräver. Skolan är skyldig enligt lag att möta elevernas rätt till utbildning efter sina egna förutsättningar. Med eller utan läxhjälp.

Vem betalar? Det gör du.

Notan för skattebetalarna ligger i runda slängar på 144 miljarder kronor per år.4 (Det motsvarar 144 JAS-plan eller 80.000 kronor mer i plånboken för landets alla pensionärer.) Se här vad det kostar din kommun. Läxhjälp är ett sätt att komma tillrätta med problemet.

Hem & Skolas utmaning.

Vår roll som elevernas talesperson i skolmiljöfrågor och vårt uppdrag att förbereda barnet för ett fullvärdigt liv som vuxen samhällsmedborgare gör att vi känner oss manade att hitta en lösning som…

• hjälper eleverna få ett mer individuellt och rättvist stöd i sina studier utan att det belastar familjernas privatekonomi
• minskar pressen på föräldrar och lärare
• fördelar pedagogisk expertis jämt över landet
• minskar utanförskapets samhällskostnader 

Hjälp oss

Källor.

1 Skolverkets statistik 2015.
2 Forskningsprojekt vid Karlstads universitet.
3 Professor Sven Bölte, Karolinska Institutet.
4 Skandia, Utanförskapets pris.